Ceník

Výpis ze zdravotní dokumentace 

200 Kč

Vyšetření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 

400 Kč

Vyšetření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u osob starších 65 let

200 Kč

Vyšetření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel studenti po předložení studentského průkazu

200 Kč

Lékařská prohlídka pro zaměstnavatele 

500 Kč

Vyplnění formuláře pro potřeby Úřadu práce

200 Kč

Vyšetření zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu 

500 Kč

Svářečský průkaz

400 Kč

Očkování neplacené ze zdravotního pojištění + cena vakcíny

100 Kč

Vyplnění hlášení o pojistné události

200 Kč

Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovny 

300 Kč

Potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu 

100 Kč

Vyjádření lékaře před umístěním
žadatele do DD, DZR, DPS 

200 Kč

Vyšetření zdravotní způsobilosti pro profesní průkazy,
sportovní činnost, vůdce plavidla apod. 

400 Kč

Vyšetření člena Hasičského záchranného sboru

400 Kč

Předoperační vyšetření na vlastní žádost u výkonů
nehrazených ze zdravotního pojištění 

500 Kč

Vyšetření lékařem - samoplátci

500 Kč

CRP - samoplátci

200 Kč

EKG - samoplátci

250 Kč