Ordinační doba


Instrukce k odběru biologického materiálu

Příprava před odběrem krve
Pro správnost je nutné 10 hod před odběrem začít lačnit (nejíst, nekouřit)
Doporučujeme před odběrem vypít dostatečné množství neslazené tekutiny, abychom vyloučili dehydrataci pacienta (např. neslazený černý čaj, voda, neochucená minerálka).

Jak správně odebrat moč
Před odběrem je nutné dosáhnout dostatečného množství moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin.
Pro odběr moči je nutné odebrat tzv. střední proud moči (začátek vyprazdňování do mísy, poté vzorek do zkumavky a zbytek moči opět do mísy).

Správný postup odběru stolice pro "Test skrytého krvácení ze stolice"
Vzorek stolice musí být odebrán ze suchého místa ve WC.
Speciální tyčinkou uvnitř nádoby na test se odebere ze 3 míst vzorek a vloží se zpět do nádoby solným roztokem.
Nádobu doneste do ordinace praktického lékaře k provedení testu.